Nasze usługi w zakresie podatku od nieruchomości obejmują identyfikację ryzyka podatkowego, optymalizację kosztów, efektywne rozliczanie w bieżącej działalności przedsiębiorców, jak i w planowanych inwestycjach.

Rozumiemy, że niejasność przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i konieczność ich analizy w powiązaniu z ustawą Prawo budowlane powoduje u naszych Klientów liczne problemy. Ze względu na trudności w kwalifikacji obiektów budowlanych do właściwych definicji ustawowych przedsiębiorcy bardzo często płacą podatek od nieruchomości w nadmiernej wysokości.

Eksperci Gekko Taxens mają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu przeglądów podatkowych, optymalizowaniu kosztów i odzyskiwaniu nadpłaconego podatku od nieruchomości. Nasi eksperci prowadzili projekty dla firm z m.in. z branży produkcyjnej, nieruchomości, energii odnawialnej.

 

W zakresie podatku od nieruchomości oferujemy:

  • bieżące wsparcie w analizie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy Prawo budowlane i poprawnej kwalifikacji obiektów budowlanych,
  • doradztwo w corocznym rozliczaniu podatku od nieruchomości,
  • prowadzenie przeglądów podatkowych, w tym wizję lokalną i dokonywanie ponownych obmiarów powierzchni obiektów,
  • sporządzanie raportów z przeglądów podatkowych pozwalających na ocenę oszczędności, wyeliminowanie zaległości podatkowych oraz identyfikację ryzyk podatkowych,
  • analizę podatkową przyszłych inwestycji,
  • prowadzenie szkoleń,
  • wsparcie przy postępowaniach podatkowych i sądowo administracyjnych w zakresie wymiaru, jak i nadpłaty podatku od nieruchomości

Marta Szafarowska

Partner, doradca podatkowy

Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów z branży leasingowej i motoryzacyjnej.

Maja Fabrowska

Menedżer,
radca prawny

Specjalizuje się w podatku od nieruchomości, podatkach dochodowych oraz w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych.