Nasze usługi w zakresie podatków dochodowych skupiają się na doradztwie transakcyjnym i compliance. Opiniujemy schematy biznesowe, umowy i regulaminy, pomagamy zaplanować odpowiednią formę przedsięwzięć gospodarczych, uwzględniając zarówno zagadnienia z zakresu poszczególnych podatków dochodowych, jak i ZUS. Wspieramy Klientów w zakresie podejmowanych przedsięwzięć marketingowych, konkursów czy działań CSR.

  • Wspieramy również pracodawców w zakresie planowania polityki świadczeń pracowniczych. Doradzamy wspólnikom spółek osobowych, menedżerom i inwestorom.
  • Prowadzimy kompleksowe przeglądy podatkowe w zakresie CIT, PIT i ZUS. Analizujemy wszechstronnie księgi rachunkowe pod kątem wysokości i momentu rozliczenia podatkowego zdarzeń gospodarczych.
  • Pomagamy naszym Klientom rozliczać transakcje o transgranicznym charakterze, w szczególności w zakresie rozliczenia podatku „u źródła”.

Agnieszka Bieńkowska

Partner, doradca podatkowy

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym.

Marta Szafarowska

Partner, doradca podatkowy

Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów z branży leasingowej i motoryzacyjnej.