Jedną z naszych specjalności jest wspieranie podatnika w każdym z postępowań dotyczących podatków. Budujemy strategie postępowań i reprezentujemy Klientów przed organami i sądami.

Wspieramy naszych Klientów już na etapie czynności sprawdzających i kontroli podatkowej, ale także w toku postępowania podatkowego, kontroli celno-skarbowej oraz przed sądami administracyjnymi na każdym szczeblu postępowania sądowoadministracyjnego. Nie tylko bronimy podatników, ale także pomagamy odzyskiwać nienależnie zapłacone podatki w postępowaniach nadpłatowych.

Nasz zespół postępowań podatkowych stanowią m.in. adwokaci posiadający duże doświadczenie w obszarze prawa karnego skarbowego, dlatego w razie konieczności równolegle do postępowań podatkowych lub kontrolnych, reprezentujemy naszych Klientów także w postępowaniach karnych skarbowych, zapewniając pełną synergię strategii w obu typach postępowań.

Dzięki naszemu doświadczeniu w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości UE i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka pomagamy także w sprawach, w których konieczne jest odwołanie się do prawa europejskiego lub innych norm prawa międzynarodowego.

Anna Ziemnicka

Starszy Prawnik, adwokat Specjalizuje się w obsłudze sporów sądowych, postępowań karnych skarbowych oraz spraw z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego.

Małgorzata Sobońska-Szylińska

Partner, adwokat Specjalizuje się w obsłudze sporów podatkowych i sądowych, jest jednym z najbardziej cenionych adwokatów zajmujących się postępowaniami karnymi skarbowymi.