Świadczymy kompleksowe usługi we wszystkich obszarach działalności firm leasingowych. Wieloletnia współpraca z firmami z tej branży pozwoliła nam poznać sposoby i formy działania firm leasingowych oraz całokształt aspektów podatkowych związanych z tą działalnością. To właśnie biznesowe zrozumienie branży pozwala nam nie tylko oceniać podatkowo poszczególne przedsięwzięcia firmy, ale również wskazywać alternatywne rozwiązania, korzystne z perspektywy zarówno podatkowej, jak i biznesowej.

Firmom z branży leasingowej oferujemy:

 • kompleksowe usługi wsparcia podatkowego w zakresie podatku VAT, podatków
  dochodowych i ubezpieczeń społecznych, podatku od czynności cywilnoprawnych,
  podatku od nieruchomości, akcyzy i podatku od środków transportu, w tym przede
  wszystkim wsparcie transakcyjne w relacjach zarówno z leasingobiorcami, brokerami i
  agentami, jak i dostawcami
 • doradztwo w zakresie ogólnych warunków umów leasingu i pożyczki (analiza i
  kształtowanie OWUL oraz OWUP), doradztwo przy kształtowaniu oferty usług
  factoringowych
 • asystę w trakcie kontroli podatkowych i kontroli ZUS, reprezentację w toku postępowań
  podatkowych i administracyjnych oraz przed sądami administracyjnymi, powszechnymi i
  Trybunałem Sprawiedliwości UE
 • analizę i opracowywanie procedur biznesowych i podatkowych oraz Regulaminów
  Odpowiedzialności Karnej Skarbowej
 • świadczenie usług typu compliance, w tym przeprowadzanie kompleksowych korekt
  rozliczeń podatkowych
 • wsparcie podatkowe w zakresie fuzji, przejęć, przekształceń i podziałów
 • przeglądy podatkowe oraz badania typu due diligence
 • doradztwo w zakresie alternatywnych form finansowania inwestycji
 • doradztwo w zakresie leasingu transgranicznego
 • szkolenia podatkowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów.

Marta Szafarowska

Partner, doradca podatkowy

Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów z branży leasingowej i motoryzacyjnej.

Bartosz Mazur

Konsultant, doradca podatkowy

Specjalizuje się w doradztwie w zakresu podatku VAT.