Nasi Partnerzy od wielu lat współpracują z największymi polskimi importerami samochodów, powiązanymi z nimi firmami finansującymi sprzedaż i leasing pojazdów, a także organizacjami branżowymi działającymi w obszarze motoryzacji.

Pozwala nam to zaoferować podmiotom z sektora motoryzacyjnego usługi w zakresie:

 • przeglądów podatkowych rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatków dochodowych oraz ubezpieczeń społecznych obejmujących pełne spektrum działalności dystrybutorskiej
 • wsparcia przy tworzeniu umów (programów) i zasad rozliczeń z dealerami samochodowymi z tytułu standardów ilościowych i jakościowych pod kątem ich kwalifikacji podatkowej, w tym również opracowania zasad rozliczeń z dealerami z tytułu dofinansowania budowy, przebudowy bądź remontu stacji dealerskich
 • wsparcia w procesie wdrożenia od strony prawnej i podatkowej systemu faktur elektronicznych
 • wdrożenia efektywnych i bezpiecznych podatkowo metod realokacji pojazdów pomiędzy dealerami
 • analizy i modyfikacji programów kierowanych do pracowników stacji dealerskich pod kątem skutków podatkowych na gruncie podatku PIT
 • analizy rozliczeń z innymi podmiotami z tytułu finansowania zakupów pojazdów przez stacje dealerskie, w tym również pod kątem niedostatecznej kapitalizacji
 • analizy rozliczeń dystrybutorów z agentami i brokerami ubezpieczeniowymi w celu wypracowania optymalnych modeli współpracy
 • opracowania optymalnych metod korzystania z nabytych samochodów dla celów służbowych i wewnętrznych działów PR
 • opracowania optymalnych i bezpiecznych form rozliczeń z firmami leasingowymi w zakresie wsparcia sprzedaży pojazdów
 • bieżącego wsparcia w trakcie kontroli organów podatkowych, w tym w szczególności w obszarze podatku VAT, podatków dochodowych i podatku akcyzowego, a także prowadzenia postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych
 • analiz związanych z kwalifikacją dla potrzeb podatku akcyzowego poszczególnych modeli pojazdów oraz produktów smarowych, wraz z przygotowaniem wniosków o WIT bądź WIA.

Marta Szafarowska

Partner, doradca podatkowy

Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów z branży leasingowej i motoryzacyjnej.

Małgorzata Sobońska

Partner, adwokat

Specjalizuje się w obsłudze sporów podatkowych i sądowych, jest jednym z najbardziej cenionych adwokatów zajmujących się postępowaniami karnymi skarbowymi.