Nasze usługi w zakresie projektów B+R obejmują analizę profilu działalności firmy, mapowanie kosztów, pomoc przy wdrożeniu i efektywne rozliczenie kosztów w zeznaniu rocznym.

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową ulga B+R to cenny instrument podatkowy pozwalający na odliczenie od podstawy opodatkowania 100% kosztów kwalifikowanych, uprzednio ujętych w kosztach uzyskania przychodów, a w konsekwencji na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego w PIT lub CIT.

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu projektów B+R dla firm m.in. z branży spożywczej, medycznej, IT. Nasi eksperci sprawdzą, czy Państwa firma spełnia warunki umożliwiające skorzystanie z ulgi B+R i przygotują firmę do efektywnego jej rozliczenia.

W tym zakresie proponujemy następujące prace:

 1. Analiza
  • analiza profilu działalności firmy pod kątem spełnienia przesłanek do uznania jej za działalność badawczo – rozwojową,
  • przygotowanie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji w tym zakresie,
  • uzyskanie opinii jednostki naukowej

 2. Mapowanie kosztów
  • ustalenie kategorii kosztów związanych z działalnością B+R i ich przyporządkowanie do kosztów kwalifikowanych,
  • wystąpienie z wnioskami o wydanie indywidualnej interpretacji w celu potwierdzenia, że określone wydatki są kosztami kwalifikowanymi.
 3. Dokumentowanie podatkowe i księgowe
  • ustalenie zasad prowadzenia polityki podatkowej i księgowej,
  • ustalenie sposobu dokumentowania wydatków,
  • przygotowanie ewidencji czasu pracy pracowników i osób zatrudnionych na umowę o dzieło i zlecenia,
  • sporządzenie umów i regulaminów
 4. Implementacja
  • sporządzenie instrukcji;
  • bieżąca pomoc przy wdrożeniu instrukcji,
 5. Rozliczenie
  • pomoc w rozliczeniu rocznego zeznania CIT/PIT

Marta Szafarowska

Partner, doradca podatkowy

Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów z branży leasingowej i motoryzacyjnej.

Maja Fabrowska

Menedżer,
radca prawny

Specjalizuje się w podatku od nieruchomości, podatkach dochodowych oraz w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych.