NSA – optymalizacja podatku od nieruchomości

19 kwietnia 2018 r. NSA zadał pytanie prawne do poszerzonego składu siedmiu sędziów w celu rozstrzygnięcia sporu co do wykładni art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.). Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w

Forum Cen Transferowych

W ubiegłym tygodniu, pod patronatem Ministerstwa Finansów, odbyło się pierwsze Forum Cen Transferowych, które z założenia Departamentu Cen Transferowych ma być platformą komunikacji pomiędzy Ministerstwem a podatnikiem reprezentowanym przez szerokie (ponad 200-osobowe) grono doradców podatkowych. Tematem przewodnim Forum było „Znaczenie analiz benchmarkingowych w tworzeniu polityki cen transferowych". Dyskusja skupiła się

Rozliczanie VAT przy inwestycjach wodociągowo-kanalizacyjnych

Linia orzecznicza się zmienia, a sądy administracyjne coraz częściej przychylają się do stanowiska gmin i akceptują możliwość stosowania tzw. prewspółczynnika indywidualnego. Choć nadal spotkać można wyroki, w których składy orzekające twierdzą, że nie po to minister finansów wydał rozporządzenie, żeby samorządy mogły je pomijać, na szczęście taki pogląd zaczyna być

Fala kontroli Skarbówki w branży gastronomicznej i sieciach handlowych

  Na forum Portalu Spożywczego Marta Szafarowska pisze o problematycznej stawce VAT na dostawę posiłków "na wynos" i z dowozem do klienta. – Firmy gastronomiczne doświadczają niekonsekwencji organów podatkowych. Urzędy skarbowe, które w poprzednich latach potwierdzały charakter dostaw posiłków ‘na wynos’ i z dowozem do klienta jako dostaw towarów, obecnie twierdzą, że

Flotowe Prawo 2018 w eksperckim wydaniu

W najnowszym wydaniu magazynu EuroFlota pojawiła się relacja ze spotkania szkoleniowo-konferencyjnego Flotowe Prawo 2018. Podczas wydarzenia Marta Szafarowska i Agnieszka Bieńkowska wyjaśniały, w jaki sposób zmiany w zakresie podatku VAT w 2018 r. wpłyną na flotę samochodową oraz na działalność przedsiębiorstw. Nasze ekspertki zwróciły uwagę na wpływ zmian na różne warianty

Podzielona płatność – nowy mechanizm walki z wyłudzeniami w podatku VAT.

W Sejmie procedowany jest obecnie projekt nowelizacji ustawy o VAT w zakresie wprowadzenia mechanizmu tzw. podzielonej płatności („split payment”). Planowane wejście ustawy w życie przewidziane jest na 1 kwietnia 2018 r. Istota mechanizmu podzielonej płatności Zarówno wśród ekspertów jak i przedsiębiorców, proponowane przepisy budzą spore kontrowersje. Przypomnijmy więc po krótce główne

Zmiany w podatkach dochodowych 2018

Opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym 26 września na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym

Reforma unijnego systemu podatku VAT

Katarzyna AdamowiczMenadżer, doradca podatkowy katarzyna.adamowicz@taxens.pl Komisja Europejska przedstawiła plany reformy przepisów dotyczących podatku VAT. Zmiany, jeśli wejdą w życie, będą największą reformą tego systemu od 25 latKomisja Europejska przedstawiła plany reformy przepisów dotyczących podatku VAT. Zmiany, jeśli wejdą w życie, będą największą reformą tego systemu od 25 latReforma unijnego systemu podatku VAT4

Nasza sprawa przed TSUE

Czy można odzyskać VAT po upływie okresu przedawnienia?   Czy przepisy unijne sprzeciwiają się regulacjom lub praktyce krajowej, które uniemożliwiają zwrot nadpłaty powstałej w wyniku pobrania przez państwo członkowskie podatku VAT niezgodnie z prawem Unii w sytuacji, w której na skutek postępowania władz krajowych, podatnik może skorzystać ze swoich uprawnień dopiero po