Przepisy nie pozwalają na żonglowanie wydatkami między firmami

Komentarz Tobiasza Szczęsnego do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 marca 2018 r., Sygnatura akt: II FSK 1268/16   Należy zgodzić się ze stanowiskiem zawartym w wyroku NSA. Jak wskazuje sąd, ogólna zasada dotycząca zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu została wyrażona w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Koszty uzyskania

Głębia dokowa nie jest budowlą

Podatkowi od nieruchomości podlegają budowle hydrotechniczne, ale głębie dokowe nie są ich przykładem. Kwestia opodatkowania podatkiem od nieruchomości głębi dokowych wciąż powoduje spory podatników z organami podatkowymi, które uporczywie twierdzą, że głębie dokowe to budowle w świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Organy uważają, że głębia dokowa, która powstaje w wyniku prac

Płynność finansowa branży może być zagrożona

W najbliższych miesiącach branżę samochodową czeka szereg wyzwań podatkowych. Już na pierwszy rzut oka wiążą się one z koniecznością poniesienia istotnych kosztów, ale będą też miały istotny wpływ na płynność finansową. Co prawda zmiany dotyczą większości podatników, ale w przypadku rynku motoryzacyjnego mogą one okazać się szczególnie dotkliwe. Chodzi nie

NSA – optymalizacja podatku od nieruchomości

19 kwietnia 2018 r. NSA zadał pytanie prawne do poszerzonego składu siedmiu sędziów w celu rozstrzygnięcia sporu co do wykładni art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.). Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w

Forum Cen Transferowych

W ubiegłym tygodniu, pod patronatem Ministerstwa Finansów, odbyło się pierwsze Forum Cen Transferowych, które z założenia Departamentu Cen Transferowych ma być platformą komunikacji pomiędzy Ministerstwem a podatnikiem reprezentowanym przez szerokie (ponad 200-osobowe) grono doradców podatkowych. Tematem przewodnim Forum było „Znaczenie analiz benchmarkingowych w tworzeniu polityki cen transferowych". Dyskusja skupiła się

Rozliczanie VAT przy inwestycjach wodociągowo-kanalizacyjnych

Linia orzecznicza się zmienia, a sądy administracyjne coraz częściej przychylają się do stanowiska gmin i akceptują możliwość stosowania tzw. prewspółczynnika indywidualnego. Choć nadal spotkać można wyroki, w których składy orzekające twierdzą, że nie po to minister finansów wydał rozporządzenie, żeby samorządy mogły je pomijać, na szczęście taki pogląd zaczyna być

Fala kontroli Skarbówki w branży gastronomicznej i sieciach handlowych

  Na forum Portalu Spożywczego Marta Szafarowska pisze o problematycznej stawce VAT na dostawę posiłków "na wynos" i z dowozem do klienta. – Firmy gastronomiczne doświadczają niekonsekwencji organów podatkowych. Urzędy skarbowe, które w poprzednich latach potwierdzały charakter dostaw posiłków ‘na wynos’ i z dowozem do klienta jako dostaw towarów, obecnie twierdzą, że

Flotowe Prawo 2018 w eksperckim wydaniu

W najnowszym wydaniu magazynu EuroFlota pojawiła się relacja ze spotkania szkoleniowo-konferencyjnego Flotowe Prawo 2018. Podczas wydarzenia Marta Szafarowska i Agnieszka Bieńkowska wyjaśniały, w jaki sposób zmiany w zakresie podatku VAT w 2018 r. wpłyną na flotę samochodową oraz na działalność przedsiębiorstw. Nasze ekspertki zwróciły uwagę na wpływ zmian na różne warianty

Podzielona płatność – nowy mechanizm walki z wyłudzeniami w podatku VAT.

W Sejmie procedowany jest obecnie projekt nowelizacji ustawy o VAT w zakresie wprowadzenia mechanizmu tzw. podzielonej płatności („split payment”). Planowane wejście ustawy w życie przewidziane jest na 1 kwietnia 2018 r. Istota mechanizmu podzielonej płatności Zarówno wśród ekspertów jak i przedsiębiorców, proponowane przepisy budzą spore kontrowersje. Przypomnijmy więc po krótce główne