Ceny transferowe

Slider

Ceny transferowe

Dysponujemy dedykowanym zespołem specjalizującym się w tematyce cen transferowych. Sporządzamy dokumentacje, przeprowadzamy analizy porównawcze oraz doradzamy przy ocenie warunków rynkowych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Pomagamy klientom w dostosowaniu rozwiązań i procedur wewnętrznych mających na celu sprawną realizację obowiązków wynikających z przepisów w zakresie cen transferowych.

  • wsparcie w poprawnej identyfikacji obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej
  • przygotowanie oraz przeglądy i aktualizacje dokumentacji lokalnych i grupowych
  • przygotowanie analiz porównawczych (benchmarking)
  • opracowanie polityki cen transferowych oraz zasad rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi
  • analizę ryzyk wynikających z transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi oraz wsparcie w zarządzaniu takimi ryzykami
  • wsparcie przy składaniu deklaracji i sprawozdań CIT-TP i PIT-TP, sporządzanie i weryfikacja raportowania CbC, przygotowanie do nowych obowiązków raportowych TP-R
  • opiniowanie transakcji i umów zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi
  • kompleksowe wsparcie podczas kontroli i postępowań podatkowych
  • szkolenia dla działów finansowo-księgowych.