Doradztwo dla sektora publicznego

Slider

Doradztwo dla sektora publicznego

Nowe regulacje, w tym obowiązek rozliczania podatku VAT w modelu scentralizowanym, niosą za sobą spore trudności. Dodatkowo zmienione i bardziej skomplikowane zasady rozliczeń m.in. w przypadku inwestycji finansowanych ze środków unijnych, to kolejny obszar, który może przysparzać podmiotom wiele kłopotów.
W Gekko Taxens zatrudniamy zespół specjalistów posiadających szerokie kompetencje w świadczeniu usług doradztwa podatkowego na rzecz jednostek sektora publicznego oraz spółek komunalnych. Oferujemy możliwość współpracy w ramach stałej obsługi podatkowej, bądź też wsparcie przy wybranych zagadnieniach.

  • wsparcie przy rozliczeniach podatku VAT w ramach inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych
  • przekrojowe przeglądy podatkowe mające na celu weryfikację poprawności rozliczeń podatku VAT w urzędzie oraz w jednostkach i zakładach budżetowych
  • przygotowanie do kontroli podatkowej w związku z planowanym wystąpieniem o zwrot VAT
  • współpracę w zakresie opracowania optymalnych metod kalkulacji prewspółczynnika zarówno w zakresie wydatków inwestycyjnych, jak i wydatków bieżącyca
  • przygotowanie do kontroli podatkowej w związku z planowanym wystąpieniem o zwrot VAT
  • wsparcie w trakcie kontroli i postępowań podatkowych oraz prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.