Doradztwo dotyczące podatku od nieruchomości

Slider

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to jedno z niewielu obciążeń podatkowych, których wysokość nie zależy od kondycji przedsiębiorstwa, skali prowadzonej działalności czy wysokości wypracowanego zysku. Jest to również jeden z nielicznych obszarów, w którym – jak pokazują doświadczenia – regułą jest, że firmy podatek nadpłacają, często w znacznych kwotach. W Gekko Taxens oferujemy Państwu wsparcie przy weryfikacji poprawności rozliczeń podatku od nieruchomości za ostatnie lata, a w razie zidentyfikowania nadpłaty – pomoc w jej odzyskaniu. Posiadamy wiedzę i doświadczenie w projektach obejmujących odzyskanie nadpłaconego podatku od nieruchomości. Nasi specjaliści odzyskali miliony złotych dla firm produkcyjnych, podmiotów z sektora nieruchomości oraz energii odnawialnej.

  • przeglądy rozliczeń podatku od nieruchomości obejmujące wizję lokalną i ponowne obmiary obiektów
  • wsparcie w toku kontroli i postępowaniach podatkowych i sporów sądowych
  • analiza podatkową przyszłych inwestycji pod kątem obciążeń w zakresie podatku od nieruchomości
  • bieżące wsparcie przy poprawnej kwalifikacji obiektów budowlanych, w tym wsparcie w corocznym rozliczaniu podatku od nieruchomości.