Postępowania podatkowe i sądowe

Slider

Postępowania podatkowe i sądowe

Dysponujemy jednym z najlepszych na polskim rynku zespołów specjalizujących się w prowadzeniu postępowań podatkowych i sądowych. Wspieramy klientów na każdym etapie kontroli podatkowej, celno-skarbowej oraz w postępowaniu podatkowym. Wypracowujemy najkorzystniejszą strategię prowadzenia sprawy, wspieramy swoją wiedzą i doświadczeniem w trakcie kontroli oraz po jej zakończeniu, pomagamy zarządzać związanymi z tym ryzykami podatkowymi. Prowadzimy postępowania dotyczące podatków dochodowych, podatku VAT i akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych oraz marż i cen ustalanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Reprezentujemy klientów przed sądami administracyjnymi, w tym przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  • reprezentacja i wsparcie w trakcie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej
  • uczestnictwo w przesłuchaniach pracowników klienta oraz przy składaniu przez nich wyjaśnień
  • przygotowywanie wyjaśnień, zastrzeżeń i innych pism procesowych
  • przygotowywanie odwołań od niekorzystnych decyzji organów podatkowych oraz innych pism kierowanych do organów odwoławczych
  • przygotowywanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz reprezentacja w toku postępowania sądowego
  • przygotowywanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego lub odpowiedzi na skargi kasacyjne organu podatkowego oraz reprezentacja podczas rozprawy
  • przygotowywanie pism i reprezentacja przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz innymi Trybunałami i sądami rozstrzygającymi kwestie podatkowe na poziomie europejskim.