Ochrona danych osobowych

Slider

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Ochrona danych osobowych

Pojawienie się przepisów regulujących kwestie ochrony danych osobowych i prywatności oraz wzrost świadomości opinii publicznej i mediów na temat wymiany i własności danych stawiają przed firmami nowe wyzwania i możliwości. W dzisiejszym świecie dane osobowe są kluczowymi zasobami, a wiele biznesów funkcjonuje głównie lub wyłącznie w oparciu o ich gromadzenie i analizę. Dane to majątek. Dane to wartość. Podmioty gospodarcze poświęcają dużo czasu i energii, aby odpowiednio nimi zarządzać i należycie je chronić, muszą także chronić i zabezpieczać dane otrzymane od innych. Nasz zespół pomoże Państwu chronić dane zarówno Państwa firmy i pracowników, jak i klientów oraz innych kontrahentów.

  • udzielanie wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w szczególności polegające na doradzaniu działom osobowym klientów w związku z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i współpracowników
  • wsparcie działów PR oraz marketingu i sprzedaży w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych konsumentów
  • sporządzanie dokumentacji z zakresu przetwarzania danych osobowych, w tym wzorów imiennych upoważnień do przetwarzania danych, formularzy zgód na przetwarzanie oraz klauzul realizujących tzw. obowiązki informacyjne administratora danych
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów z zakresu przetwarzania danych osobowych, w tym umów dotyczących zakupu baz danych oraz umów zlecenia przetwarzania danych i umów udostępnienia danych osobowych.