Ochrona środowiska

Slider

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Ochrona środowiska

Posiadamy szerokie doświadczenie w sprawach dotyczących prawa ochrony środowiska. Nasi prawnicy pełnili wiodącą rolę w sporze prowadzonym przez firmy branży motoryzacyjnej przeciwko Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska dotyczącym tzw. opłat recyklingowych.

  • sporządzanie opinii z zakresu prawa ochrony środowiska w odniesieniu zarówno do nowych inwestycji, jak i w toku prowadzonych postępowań administracyjnych
  • audyty prawne w zakresie spełniania wymogów wynikających z przepisów o ochronie środowiska, a także ocenę ryzyk wystąpienia odpowiedzialności przedsiębiorcy z tytułu naruszenia przepisów środowiskowych
  • reprezentacja przed organami administracji oraz sądami w sprawach z zakresu ochrony środowiska, w tym związanych z naruszeniem przepisów regulujących odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska.