Odpowiedzialność karna i karna skarbowa

Slider

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Odpowiedzialność karna i karna skarbowa

Prowadzenie działalności gospodarczej nieodzownie wiąże się z ryzykiem zakwestionowania niektórych działań przez urzędy skarbowe lub inne organy administracji, a w konsekwencji z ryzykiem pociągnięcia zarządu do odpowiedzialności na gruncie przepisów karnych lub karnych skarbowych.

Dysponujemy jednym z najszerszych na rynku doświadczeń w zakresie prowadzenia spraw karnych skarbowych. Wybroniliśmy przed odpowiedzialnością karną skarbową setki osób, od drobnych przedsiębiorców i księgowych po prezesów dużych korporacji.

Prowadzimy również obsługę typu compliance nakierowaną na opracowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur mających na celu wyeliminowanie odpowiedzialności osób i podmiotów za czyny zabronione.

  • sporządzanie i wdrażanie wewnętrznych procedur mających na celu eliminowanie ryzyk odpowiedzialności podmiotów i przedstawicieli ich władz za czyny zabronione
  • audyty prawne mające na celu identyfikację a następnie wyeliminowanie ryzyk wystąpienia podstaw odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej
  • reprezentacja firm oraz przedstawicieli ich władz w sprawach dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione oraz przestępstw karnych i karnych skarbowych
  • szkolenia dla członków władz spółek oraz kadry menedżerskiej
  • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie ryzyk związanych z odpowiedzialnością karną i karną skarbową podmiotów gospodarczych i ich kadry zarządzającej.