Prawo kontraktów

Slider

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Prawo kontraktów

Umowy i tzw. ogólne warunki umów są podstawą każdej działalności gospodarczej. Odpowiednie konstrukcje i zapisy nie tylko zabezpieczają własną pozycję prawną firmy, ale także w razie potrzeby ułatwiają dochodzenie roszczeń od drugiej strony. Ze względu na stale zmieniające się otoczenie prawne, znaczenia nabiera również regularna kontrola kontraktów, w szczególności umów długoterminowych, a także umów zawieranych w transakcjach międzynarodowych.
Zapewniamy kompleksowe wsparcie we wszelkich sprawach z zakresu prawa umów, poczynając od doradztwa odnośnie wyboru rodzaju umowy, poprzez wsparcie w negocjacjach i weryfikację zapisów proponowanych przez strony trzecie, po skuteczne jej podpisanie. Doradzając w sprawach umów zawsze bierzemy pod uwagę konsekwencje podatkowe danego rozwiązania informując naszych klientów o skutkach podatkowych wybranego przez nich modelu.

  • sporządzanie i negocjowanie umów dla podmiotów produkcyjnych i handlowych, sieci dystrybucyjnych oraz sieci sprzedaży o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym (umowy komisowe, agencyjne, franchising, umowy dealerskie, leasing, najem)
  • przygotowanie i negocjowanie typowych umów zawartych w transakcjach gospodarczych związanych z bieżącą działalnością gospodarczą (umowy sprzedaży, dostawy, transportu, wynajmu, dzierżawy, umowy o dostawę mediów, umowy zlecenia i umowy o dzieło)
  • doradztwo przy obrocie własnością intelektualną i produktami z zakresu public relations, marketingu, reklamy oraz e-commerce (transfery, licencje, przeniesienie i ochrona praw autorskich, ochrona dobrego imienia przedsiębiorcy, korzystanie ze znaków towarowych, wzorów przemysłowych, know-how)
  • umowy sprzedaży akcji lub udziałów
  • sporządzanie umów wykorzystywanych w transakcjach konsumenckich
  • przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących realizacji inwestycji
  • umowy o zakazie konkurencji oraz typu non-disclosure agreements (NDA)
  • umowy z członkami zarządu i pracownikami
  • obsługa prawna cesji umów oraz wsparcie w zakresie obrotu wierzytelnościami.