Prawo spółek. Obsługa korporacyjna

Slider

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Prawo spółek. Obsługa korporacyjna​

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze w dziedzinie prawa spółek i obsługi korporacyjnej, od utworzenia i rejestracji spółki, poprzez bieżącą kompleksową obsługę prawną, po jej restrukturyzację lub zakończenie bytu prawnego.

 • dobór optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i za granicą
 • sporządzanie projektów umów/aktów założycielskich oraz statutów w związku z tworzeniem spółek oraz innych podmiotów prawnych
 • rejestracja spółek i innych podmiotów prawnych, tworzenie oddziałów i przedstawicielstw
 • przygotowywanie lub opiniowanie projektów umów wspólników/akcjonariuszy oraz negocjowanie warunków takich umów
 • przygotowywanie lub opiniowanie projektów umów z członkami zarządów oraz negocjowanie warunków takich umów
 • doradztwo w zakresie ochrony praw i interesów spółek oraz ich wspólników/akcjonariuszy
 • bieżąca obsługa prawna spółek i jej organów, w tym zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, zarządów i rad nadzorczych
 • tworzenie projektów regulaminów wewnątrzkorporacyjnych
 • doradztwo przy projektach M&A, w tym badania due diligence w spółkach i ich przedsiębiorstwach
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa spółek handlowych
 • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych.