Spory administracyjne i sądowe

Slider

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Spory administracyjne i sądowe

Dysponujemy zespołem prawników posiadających jedno z najszerszych na rynku doświadczeń w prowadzeniu krajowych i międzynarodowych sporów cywilnych, karnych, podatkowych i administracyjnych na wszystkich etapach postępowań sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sądami arbitrażowymi i Krajową Izbą Odwoławczą.

  • spory ze Skarbem Państwa
  • spory administracyjne i podatkowe
  • spory cywilne i gospodarcze
  • spory z zakresu prawa pracy.