Własność intelektualna i media

Slider

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Własność intelektualna i przemysłowa. Media

Zagadnienia prawne związane z własnością intelektualną dotyczą każdego przedsiębiorcy, a ich liczba stale rośnie. Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom naszych klientów, oferujemy kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe związane z obrotem dobrami niematerialnymi.

  • wsparcie w przygotowaniu umów przeniesienia praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, umów licencyjnych, umów o dzieła autorskie oraz umów i klauzul dotyczących zgody na wykorzystanie wizerunku
  • doradztwo prewencyjne dotyczące tego jak skutecznie chronić prawa autorskie i pokrewne oraz inne prawa własności intelektualnej, w tym sporządzanie opinii prawnych dotyczących możliwych sposobów ochrony i procedur ochronnych, a także szkolenia w tym zakresie
  • ocena umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych pod względem skuteczności klauzul przeniesienia praw autorskich oraz praw własności przemysłowej
  • kompleksowa obsługa w zakresie ochrony wizerunku i innych dóbr osobistych, w tym reprezentację w sporach sądowych wynikłych na tym tle
  • doradztwo w zakresie prawa prasowego związane m.in. z rejestracją i ochroną tytułów prasowych, a także tworzenie procedur w zakresie sprostowań informacji prasowej
  • reprezentacja w sprawach spornych związanych z ochroną praw autorskich i pokrewnych
  • obsługa sporów dotyczących naruszania zakazów wynikających z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • obsługa sporów wynikających z naruszania praw własności przemysłowej, w szczególności prawa ochronnego na znak towarowy i prawa z rejestracji na wzór przemysłowy
  • doradztwo podatkowe w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej,