Prowadzimy obsługę grup podmiotów powiązanych z zakresu cen transferowych (ang. transfer pricing) będących obecnie pod lupą organów podatkowych. Sporządzamy dokumentacje lokalne i grupowe oraz analizy benchmarkingowe zarówno dla osób prawnych, jak i fizycznych.
Podmiotom posiadającym jednostki powiązane oferujemy przede wszystkim:

 • Sporządzanie dokumentacji lokalnych i grupowych zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2016 roku oraz po 1 stycznia 2017 roku.
 • Przygotowanie analiz porównawczych (analiz benchmarkingowych).
 • Identyfikację obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej.
 • Weryfikację zgodności posiadanych dokumentacji cen transferowych ze znowelizowanymi przepisami prawa podatkowego.
 • Opracowanie polityki cen transferowych oraz zasad rozliczania pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 • Analizę ryzyk wynikających z transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi oraz wsparcie w zarządzaniu nimi.
 • Przeglądy i aktualizacje dokumentacji cen transferowych.
 • Wsparcie w zakresie składania uproszczonego sprawozdania CIT-TP /PIT-TP oraz raportowania według krajów (CBC-P i CBC-R).
 • Przygotowanie opinii podatkowych dotyczących transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 • Kompleksowe wsparcie podczas kontroli / postępowań podatkowych.
 • Opiniowanie umów zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 • Prowadzenie szkoleń dla działów finansowo – księgowych.

Naszym klientom pomagamy również w dostosowaniu rozwiązań i procedur wewnętrznych mających na celu sprawną realizację obowiązków wynikających z przepisów w zakresie cen transferowych, zwłaszcza w odniesieniu do zmian wprowadzonych nowelą ustawy o CIT oraz ustawy o PIT z 1 stycznia 2017 roku, która znacząco rozszerzyła zakres obowiązków spoczywających na podatniku dokonującym transakcji lub innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi.

Marta Szafarowska

Partner, doradca podatkowy

Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów z branży leasingowej i motoryzacyjnej.