Bartosz Mazur

Menedżer

Doradca podatkowy

bartosz.mazur@taxens.pl

T: +48 530 141 357
T: +48 22 295 69 65

Specjalizacje:

  • podatek VAT
  • prawo handlowe
  • prawo transkacyjne

Specjalizacje branżowe:

  • branża leasingowa
  • branża motoryzacyjna
  • branża budowlana
  • handel
  • nieruchomości

Doradca podatkowy w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Specjalizuje się w doradztwie w zakresu podatku VAT. Ceniony za szeroką znajomość zagadnień prawa podatkowego, cywilnego i handlowego, która pozwala mu kompleksowo oceniać transakcje w sposób zapewniający ich optymalne rozliczenie, przy jednoczesnym uwzględnieniu bezpieczeństwa finansowego i prawnego stron.

Brał udział przeglądach podatkowych i badaniach due dilligence, przygotowywał liczne opinie i porady podatkowe oraz pisma w postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi oraz Trybunałem Sprawiedliwości UE. Był również delegowany do wewnętrznego działu podatkowego klienta. Autor publikacji w prasie branżowej oraz redaktor biuletynu.

Absolwent prawa na UMCS w Lublinie. Z prawem podatkowym związany od czasów studiów. Był prezesem zarządu Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS, brał udział w licznych konkursach i konferencjach podatkowych. Uhonorowany Stypendium Rektora za osiągnięcia w tej dziedzinie.