Dłuższe terminy na złożenie TPR. Jest projekt rozporządzenia

Dłuższe terminy na złożenie TPR. Jest projekt rozporządzenia

Potwierdzają się zapowiedzi, że z uwagi na to, że nowe oprogramowanie do złożenia informacji TPR zostało udostępnione na około miesiąc przed upływem terminu na złożenie TPR, Ministerstwo Finansów postanowiło dać podatnikom więcej czasu na zapoznanie się z narzędziem.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia, które wydłuża o 3 miesiące terminy raportowania TPR-C i TPR-P. Przedłużeniem zostaną objęci zarówno podatnicy z kalendarzowym oraz „łamanym” rokiem finansowym, tj. których pierwotny termin raportowania TPR upłynąłby w okresie od 1 grudnia 2023 r. do maksymalnie 31 marca 2024 r. 

Projekt rozporządzenia nie zakłada z kolei przedłużenia terminów raportowania ORD-U, upływającego w przypadku kalendarzowego roku finansowego 30 listopada 2023 r. Może wskazywać to na niedopatrzenie ustawodawcy.

Co istotne, publikując projekt, Ministerstwo Finansów wyznaczyło zaledwie 3-dniowy termin na jego konsultację, dlatego należy spodziewać się, że już w przyszłym tygodniu rozporządzenie wejdzie w życie. Ma to nastąpić następnego dnia po jego ogłoszeniu.