Flotowe Prawo 2018 w eksperckim wydaniu

Rozliczanie VAT przy inwestycjach wodociągowo-kanalizacyjnych

W najnowszym wydaniu magazynu EuroFlota pojawiła się relacja ze spotkania szkoleniowo-konferencyjnego Flotowe Prawo 2018. Podczas wydarzenia Marta Szafarowska i Agnieszka Bieńkowska wyjaśniały, w jaki sposób zmiany w zakresie podatku VAT w 2018 r. wpłyną na flotę samochodową oraz na działalność przedsiębiorstw.

Nasze ekspertki zwróciły uwagę na wpływ zmian na różne warianty rozliczeń z firmami paliwowymi oraz zasady tankowania poza systemem kart paliwowych. Poruszyły też ważny temat kas fiskalnych online i Centralnego Repozytorium Kas oraz omówiły temat „Split Payment” – jakie są zasady działania tego mechanizmu i jak będzie realizowane automatyczne założenie rachunków VAT przez banki. Wykazały możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na takich rachunkach oraz ich wpływ na płynność finansową przedsiębiorstw. 

Omówiona została kwestia, czy dostawcy, w tym podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi floty, będą mogli skłaniać nabywców do płatności w tradycyjny sposób. Wystąpienie ekspertów GEKKO TAXENS zostało uzupełnione o ważne kwestie dotyczące zmiany w rozliczaniu podatku VAT przy umowach leasingowych – analiza wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-164/16 (Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd.). Wyjaśniono, jak kształtuje się nowa praktyka rozróżniania skutków podatkowych dla leasingu operacyjnego i finansowego oraz omówiono możliwą wadliwość krajowych przepisów dotyczących opodatkowania VAT leasingu w świetle sytuacji leasingobiorców i leasingodawców w aspekcie przeszłych i przyszłych rozliczeń.

 Więcej szczegółów: Flotowe-Prawo-2018