NSA podejmie uchwałę dotyczącą opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych

NSA podejmie uchwałę dotyczącą opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych

W NSA czeka na rozpoznanie wiele skarg kasacyjnych złożonych przez właścicieli elektrowni wiatrowych od niekorzystnych wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. W związku z nowelizacją ustawy Prawo budowlane i wprowadzeniu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych organy podatkowe uznały, że od 1 stycznia 2017 r. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega cała elektrownia wiatrowa, tj. jej części budowlane (fundament i maszt) oraz elementy techniczne (wirnik, gondola, generator). Taka wykładnia przepisów przedstawiona przez organy podatkowe spowodowała czterokrotny wzrost podatku od nieruchomości. 

Stanowisko organów podzieliły jednogłośnie Wojewódzkie Sądy Administracyjne. Podatnicy stoją natomiast na stanowisku, że od 1 stycznia 2017 r. elektrownie wiatrowe powinny być dalej opodatkowane tylko od wartości jej części budowlanych.

Ostatnim ratunkiem dla właścicieli wiatraków jest NSA. Składy sędziowskie NSA są podzielone co do wykładni ww. przepisów, dlatego też NSA postanowieniem z 29 maja 2017 r. przedstawił składowi 7 sędziów do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. budowlą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. w zw. z art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane jest tylko część budowlana wzniesiona z użyciem wyrobów budowlanych elektrowni wiatrowej, czy też budowlę tę stanowi fundament, wieża i elementy techniczne elektrowni wiatrowej, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych?

Z niecierpliwością czekamy na uchwałę NSA. Miejmy nadzieję, że będzie korzystna dla właścicieli wiatraków.

 

Maja Fabrowska