VAT: split payment także w samorządach

VAT: split payment także w samorządach

Mechanizm podzielonej płatności będzie miał zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych podatników VAT.

1 lipca 2018 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające tzw. split payment – mechanizm podzielonej płatności. Jego zastosowanie polegać będzie na tym, że zapłata kwoty netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana będzie na „zwykły” rachunek bankowy dostawcy lub będzie rozliczana w inny sposób (np. w drodze kompensaty), podczas gdy kwota podatku VAT będzie przekazywana na specjalnie w tym celu utworzony rachunek VAT. Mechanizm split payment obejmie również jednostki samorządu terytorialnego (JST). Co prawda w toku dyskusji nad zakresem omawianych rozwiązań samorządy zabiegały o wprowadzenie regulacji umożliwiających wyłączenie spod tego mechanizmu JST jako sprzedawców przy równoczesnym wprowadzeniu obowiązku jego stosowania przez JST przy zakupach, postulat ten jednak został odrzucony przez ministra finansów. Argumentowano, że takie rozwiązanie tworzyłoby wyłom w przyjętej koncepcji i prowadziło do nieuzasadnionej asymetrii pomiędzy różnymi grupami podatników. Poniżej dalsza część artykułu

Tylko do transakcji pomiędzy podatnikami

Nie oznacza to jednak, że split payment obejmie całą sprzedaż JST. Zgodnie z przepisami mechanizm podzielonej płatności będzie miał zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług dokonywanych przez JST na rzecz innych podatników VAT. W przypadku więc sprzedaży przykładowo wody, jedynie faktury wystawione na rzecz firm będą mogły być regulowane w trybie podzielonej płatności. Faktury wystawiane na rzecz mieszkańców opłacane będą tak jak dotychczas – w całości na wskazany przez gminę rachunek rozliczeniowy. Podobnie w przypadku należności regulowanych gotówką w kasie – te także wpływać będą w całości na dotychczasowy rachunek bankowy i to bez względu na to kto dokonywać będzie płatności – firma czy osoba fizyczna. Analogicznie jeśli chodzi o zakupy – jedynie zakupy udokumentowane fakturami będą mogły być regulowane przez JST w mechanizmie podzielonej płatności. Przy czym samorządy – podobnie jak pozostali podatnicy – będą miały swobodę wyboru w tym zakresie: to od gminy zależeć będzie czy daną fakturę zapłaci w mechanizmie split payment czy też nie.

 

Agnieszka Bieńkowska

Źródło: http://www.rp.pl/Finanse/305089989-VAT-split-payment-takze-w-samorzadach.html