Zmiana dotycząca podatku od nieruchomości w branży górniczej

Zmiana dotycząca podatku od nieruchomości w branży górniczej

Zmiana podejścia NSA do opodatkowania podatkiem od nieruchomości przenośników taśmowych używanych w branży górnicze.

Do tej pory zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne przyjmowały, że urządzenia w postaci transporterów węgla wraz z fundamentami stanowią całość techniczno – użytkową, a podatek od nieruchomości należy naliczyć od łącznej wartości obu elementów. NSA na rozprawie 14 sierpnia 2018 r. w sprawie o sygn. II FSK 2205/16, rozpoznając skargę kasacyjną jednej z firm z branży górniczej, wyraził w tym zakresie odmienny pogląd. NSA uznał bowiem, że tylko części budowlane przenośników taśmowych mogą stanowić budowlę. Firma górnicza będzie mogła zapłacić niższy podatek od nieruchomości od tych urządzeń.

Maja Fabrowska