Koszty służbowych aut na nowych zasadach. Co zmienia się od 1 stycznia 2019?

Koszty służbowych aut na nowych zasadach. Co zmienia się od 1 stycznia 2019? Od 1 stycznia 2019 roku koszty służbowych aut są rozliczane na nowych zasadach. Od przychodu można odliczyć aż 150 tys zł wartości firmowego samochodu, a wydatki na eksploatację tylko w ramach 75 proc. limitu. Wątpliwości dotyczą jednak składek na ubezpieczenie samochodu. Dotychczas … Czytaj dalej

Zmiana dotycząca podatku od nieruchomości w branży górniczej

Zmiana dotycząca podatku od nieruchomości w branży górniczej Zmiana podejścia NSA do opodatkowania podatkiem od nieruchomości przenośników taśmowych używanych w branży górnicze. Do tej pory zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne przyjmowały, że urządzenia w postaci transporterów węgla wraz z fundamentami stanowią całość techniczno – użytkową, a podatek od nieruchomości należy naliczyć od łącznej … Czytaj dalej

Wyciąg narciarski z obowiązkiem podatkowym u leasingodawcy i korzystającego

Wyciąg narciarski z obowiązkiem podatkowym u leasingodawcy i korzystającego Ważny wyrok NSA dla branży leasingowej – wyciąg narciarski stanowi budowlę sportową i podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, a obowiązek podatkowy spoczywa na leasingodawcy i korzystającym. Przedmiotem sporu była kwestia zakwalifikowania na potrzeby podatku od nieruchomości wyciągu narciarskiego i przypisania leasingodawcy statusu podatnika z tytułu posiadania … Czytaj dalej

Premia uznaniowa dla pracowników może zostać rozliczona w ramach ulgi B+R

Premia uznaniowa dla pracowników może zostać rozliczona w ramach ulgi B+R We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji Spółka wskazała m.in., że wypłaca pracownikom wykonującym działalność B+R premie za dany miesiąc, kwartał, półrocze lub rok, m.in. za pracę wchodzącą w zakres m.in. działalności B+R Spółki. Premie te wypłacane są pracownikom w okresie następującym po okresie, którego … Czytaj dalej

Agnieszka Bieńkowska i Marta Szafarowska wskazane przez International Tax Review

Agnieszka Bieńkowska i Marta Szafarowska wskazane przez International Tax Review Dwie z naszych partnerek zarządzających – Agnieszka Bieńkowska i Marta Szafarowska ponownie zostały wyróżnione przez Intenrational Tax Review w zestawieniu Indirect Tax Leaders Guide. International Tax Review to prestiżowe wydawnictwo uznane przez ekspertów podatkowych i środowisko biznesowe. Gratulujemy!

NSA podejmie uchwałę dotyczącą opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych

NSA podejmie uchwałę dotyczącą opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych W NSA czeka na rozpoznanie wiele skarg kasacyjnych złożonych przez właścicieli elektrowni wiatrowych od niekorzystnych wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. W związku z nowelizacją ustawy Prawo budowlane i wprowadzeniu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych organy podatkowe uznały, że od 1 stycznia 2017 r. opodatkowaniu … Czytaj dalej

VAT: split payment także w samorządach

VAT: split payment także w samorządach Mechanizm podzielonej płatności będzie miał zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych podatników VAT. 1 lipca 2018 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające tzw. split payment – mechanizm podzielonej płatności. Jego zastosowanie polegać będzie na tym, że zapłata kwoty netto … Czytaj dalej

Przepisy nie pozwalają na żonglowanie wydatkami między firmami

Przepisy nie pozwalają na żonglowanie wydatkami między firmami Komentarz Tobiasza Szczęsnego do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 marca 2018 r., Sygnatura akt: II FSK 1268/16 Należy zgodzić się ze stanowiskiem zawartym w wyroku NSA. Jak wskazuje sąd, ogólna zasada dotycząca zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu została wyrażona w art. 22 ust. 1 ustawy … Czytaj dalej

NSA – optymalizacja podatku od nieruchomości

NSA podejmie uchwałę dotyczącą opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych 19 kwietnia 2018 r. NSA zadał pytanie prawne do poszerzonego składu siedmiu sędziów w celu rozstrzygnięcia sporu co do wykładni art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.). Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli wyodrębniono … Czytaj dalej

Płynność finansowa branży może być zagrożona

Płynność finansowa branży może być zagrożona W najbliższych miesiącach branżę samochodową czeka szereg wyzwań podatkowych. Już na pierwszy rzut oka wiążą się one z koniecznością poniesienia istotnych kosztów, ale będą też miały istotny wpływ na płynność finansową. Co prawda zmiany dotyczą większości podatników, ale w przypadku rynku motoryzacyjnego mogą one okazać się szczególnie dotkliwe. Chodzi … Czytaj dalej