Unijne porozumienie w sprawie regulacji dotyczącej sztucznej inteligencji

W grudniu 2023 r. tzw. trilog, na który składa się Komisja, Rada oraz Parlament Unii Europejskiej, osiągnął wstępne porozumienie w sprawie projektu tzw. Artificial Intelligence Act, tj. „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji”. Historyczne porozumienie zakłada uwzględnienie dwóch aspektów – tempa rozwoju sztucznej inteligencji oraz ograniczeń mających na celu zapobieganie jej nadużyciom.

Skarga na OpenAI w UODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych rozpatruje skargę na firmę OpenAI, twórcę powszechnie znanego ChatGPT. Zarzuty dotyczą niezgodnego z prawem przetwarzania danych, działania o niskiej rzetelności oraz nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych. Podobne skargi na OpenAI trafiały także do organów nadzorujących przetwarzanie danych osobowych w innych krajach Unii. Do unormowania relacji nowych technologii z RODO może przyczynić się m.in. projektowana dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za sztuczną inteligencję.

Prawne wyzwania w świecie nowoczesnych technologii, czyli ChatGPT a RODO

W kontekście stosowania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji wyzwaniem jest m.in. poszanowanie naczelnych zasad wynikających z RODO, takich jak odpowiednie przechowywanie, przetwarzanie i zabezpieczenie danych użytkowników czy zagwarantowanie prawa do bycia zapomnianym. Wątpliwości dotyczące ich realizacji skłaniają poszczególne państwa do wszczynania dochodzeń w sprawie praktyk związanych ze sztuczną inteligencją, a Unię Europejską do stworzenia regulacji dotyczących korzystania z tego typu rozwiązań.