Nadchodzi CIT-owski JPK – co już wiemy?

Choć Polski Ład zaczął obowiązywać w 2022 r., to część jego skutków dopiero zacznie być odczuwalna przez podatników. Jednym z takich elementów jest obowiązek wysyłki ustrukturyzowanych ksiąg rachunkowych do organu podatkowego, czyli tzw. JPK-CIT. W pierwszej kolejności, od 2025 r., ma on objąć największych podatników oraz podatkowe grupy kapitałowe, a w kolejnych latach – pozostałych podatników CIT. Na czym będzie polegało to rozwiązanie?

Nie wszystkie wydatki w kosztach. Które z nich organy biorą pod lupę?

Zaliczenie w koszty wydatków na nabycie towarów, materiałów czy narzędzi zwykle nie jest przedmiotem sporów pomiędzy podatnikami a fiskusem. Inaczej jest w przypadku usług, w szczególności tych niematerialnych. Aby „obronić” możliwość zaliczenia wydatku na dane świadczenie w toku czynności kontrolnych przez organy, podatnik powinien m.in. posiadać dokumentację towarzyszącą jego realizacji, a także być w stanie wykazać, że cena jego nabycia została ustalona na warunkach rynkowych.

Błędny NIP nabywcy na fakturze. Czy można odliczyć z niej VAT?

Nabywca świadczenia może odliczyć VAT z faktury pomimo tego, że widnieje na niej błędny NIP – potwierdził Dyrektor KIS w wydanej niedawno interpretacji. Zdaniem organu takie prawo przysługuje podatnikowi, jeżeli na podstawie pozostałych danych na fakturze możliwe jest ustalenie, że nabywcą świadczenia jest ten konkretny podmiot. Błąd w zakresie NIP nabywcy nie ma wpływu na określenie zobowiązania podatkowego, a co za tym idzie na prawo podatnika do odliczenia podatku.

Polski Ład 2.0 stał się faktem. Co zmieniły senackie poprawki?

banknoty pod lupą

Ustawa nowelizująca Polski Ład – po przyjęciu części poprawek Senatu – została podpisana przez Prezydenta. W stosunku do pierwotnie uchwalonej ustawy zmieniono zasady rozliczania się przez samotnego rodzica z dzieckiem, a także zwiększono procent podatku przekazywanego na organizacje pożytku publicznego. Doprecyzowano również przepis pozwalający na odliczenie przez „liniowców” części zapłaconej składki zdrowotnej od podatku. Jak prezentuje się lista kluczowych zmian, które wprowadzi nowelizacja Polskiego Ładu – już z uwzględnieniem poprawek Senatu?

Grupa VAT – o czym warto pamiętać?

złączone dłonie

Już za niespełna 3 miesiące przedsiębiorcy będą mogli tworzyć grupy VAT. Niezbędne do tego będzie wypełnienie formularza służącego zgłoszeniu rejestracyjnemu, którego projekt został już opublikowany. Podatnicy zainteresowani rozpoczęciem wspólnego rozliczania się z fiskusem powinni być świadomi jednak nie tylko korzyści płynących z utworzenia grupy VAT – jak brak opodatkowania wewnątrzgrupowych dostaw towarów i wewnątrzgrupowego świadczenia usług – ale też nowych obowiązków i potencjalnych zagrożeń, z którymi wiąże się funkcjonowanie w grupie.

Polski Ład 2.0 – kolejne zmiany w projekcie po konsultacjach społecznych

kierunek

Podczas konferencji prasowej wiceministra finansów poznaliśmy kolejne rozwiązania – wypracowane w ramach konsultacji społecznych – które zostały uwzględnione w projekcie nowelizacji Polskiego Ładu. Najważniejsza zmiana umożliwi przedsiębiorcom rozliczającym się podatkiem liniowym lub ryczałtem zmianę formy opodatkowania na zasady ogólne, czyli opodatkowanie według skali podatkowej. Nowości jest jednak więcej.

Polski Ład a obowiązek wysyłania JPK dla podatku dochodowego

Już od 2023 r. przedsiębiorcy będą musieli wysyłać ustrukturyzowane dane dotyczące rozliczenia podatku dochodowego – tak wynika z projektu tzw. Polskiego Ładu. Jak dotąd nie przedstawiono założeń technicznych w zakresie kształtu przesyłanych danych. Wiele wskazuje jednak na to, że pojawienie się nowego obowiązku zbiegnie się w czasie z wymogiem korzystania z e-faktur.