Leasing zwrotny – jedna czy dwie usługi? Kolejny wyrok

rondo znak

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu utrzymał swoje stanowisko w zakresie opodatkowania transakcji leasingu zwrotnego. Zdaniem Sądu nie ma podstaw do twierdzenia, że leasing zwrotny, mający cechy leasingu operacyjnego, może być usługą finansową zwolnioną z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. W takiej sytuacji dochodzi bowiem do dwóch oddzielnych transakcji – sprzedaży ruchomości przez korzystającego i świadczenia umowy leasingu. Inaczej mogłoby być jedynie w przypadku świadczenia przez finansującego usługi leasingu finansowego.

Leasing zwrotny – jedna kompleksowa usługa zwolniona z VAT?

Transakcja leasingu zwrotnego będzie stanowić jedną kompleksową usługę finansową zwolnioną od VAT, a dokonywane w jej ramach zbycie ruchomości przez korzystającego nie będzie stanowić odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT. Bez znaczenia pozostaje to, czy leasing jest leasingiem finansowym, czy leasingiem operacyjnym – to konkluzje wyroku WSA w Warszawie. Orzeczenie to jest bardzo groźne z perspektywy praktyk stosowanych przez firmy leasingowe.