Komentarz Łukasza Andruszkiewicza dla Samar.pl

„Zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne, traktują kwestię wykorzystywania środka transportu przez podmiot inny niż podatnik szeroko, nie utożsamiając pojęcia «wykorzystywania» jedynie z faktyczną i bezpośrednią eksploatacją, ale także generowania przychodów w związku z takim środkiem transportu” – wyjaśnia Łukasz Andruszkiewicz, menedżer w Gekko Taxens, komentując dla IBRM Samar niedawny wyrok WSA w Olsztynie.

Komentarz Pauliny Furmanek dla Samar.pl

Od kilku dni właściciele myjni muszą posiadać i stosować kasy fiskalne. Do wyboru mają zasadniczo kasy online lub tzw. kasy wirtualne, które mają postać oprogramowania. Część wydatków poniesionych w związku z koniecznością dostosowania się do nowych wymogów może podlegać zwrotowi w ramach tzw. ulgi na zakup kasy rejestrującej. Z preferencji można skorzystać w przypadku nabycia kasy on-line, ale też – jak wynika z objaśnień Ministerstwa Finansów – kasy wirtualnej.

Komentarz Marty Szafarowskiej dla Samar.pl

Choć w teorii zmiany podatkowe wprowadzane w ostatnich miesiącach tylko w wąskim zakresie skupiały się na motoryzacji jako takiej, to w rzeczywistości trzeba na nie patrzeć w znacznie szerszym kontekście. Dla dealerów istotna była nowelizacja regulacji dotyczących estońskiego CIT. Dla dystrybutorów większe znaczenie miało zaś obniżenie limitu kosztów finansowania dłużnego.

Komentarz Bartosza Mazura dla Samar.pl

Rządowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Wczoraj zdecydowano o skierowaniu go do Komisji Gospodarki i Rozwoju. Jego przyjęcie może nastąpić jeszcze w tym roku, a przepisy dotyczące fundacji rodzinnych mają zacząć obowiązywać po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Komentarz Anny Ziemnickiej-Milej dla Samar.pl

IBRM Samar opublikował komentarz Anny Ziemnickiej-Milej, adwokata i partnera w Gekko Taxens, który z pewnością zainteresuje przedsiębiorców – w szczególności dealerów i komisy samochodowe – którzy mają wątpliwości w zakresie tego, czy w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) dopuszczalne jest kopiowanie dowodów osobistych klientów i przechowywanie ich kopii.

Komentarz Weroniki Grzędy dla Prawo.pl

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r. – pisze portal Prawo.pl. Jedna z regulacji dotyczy wydłużenia – do 2029 r. – zwolnienia z akcyzy dla samochodów osobowych hybrydowych typu plug-in o pojemności silnika spalinowego do 2l.

Komentarz Bartosza Mazura dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Jak wynika ze stanowiska Ministerstwa Finansów, które opisuje „Dziennik Gazeta Prawna”, w przypadku gdy spółka na estońskim CIT pominie w księgach rachunkowych zdarzenie gospodarcze, mimo że miała obowiązek je wykazać, po jej stronie powstanie dochód z nieujawnionych operacji gospodarczych, który podlega opodatkowaniu. Nie ma przy tym znaczenia, czy brak nastąpił z winy spółki, czy nie, a także to, czy chodzi o faktury przychodowe, czy kosztowe.

Komentarz Bartosza Mazura dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Nie ma estońskiego CIT od samochodów używanych przez pracowników – pisze „Dziennik Gazeta Prawna” w reakcji na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który uznał, że koszty związane z używaniem firmowych samochodów osobowych przekazanych pracownikom do celów mieszanych (służbowo-prywatnych) nie są wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą i nie należy się od nich podatek.