Komentarz Weroniki Grzędy dla Samar.pl

Czy jeśli przeróbki powodujące zmianę rodzaju samochodu z ciężarowego na osobowy zostały dokonane przed 1 lipca 2021 r., ale właściciel pojazdu przed tą datą nie złożył do wydziału komunikacji dokumentów potwierdzających tę zmianę, będzie musiał zapłacić akcyzę?

Komentarz Marty Szafarowskiej dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Czy ryczałt z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych, który jest wypłacany pracownikowi, należy traktować jako jego przychód z pracy, co – z perspektywy pracodawcy – oznacza konieczność potrącenia zaliczki na PIT i jej wpłaty do urzędu skarbowego?

Komentarz Mateusza Wrzoska dla Samar.pl

Kolejne medium przygląda się tematowi stawek amortyzacyjnych właściwych dla samochodów elektrycznych, które mają wpływ na okres amortyzacji tych pojazdów.
Którzy podatnicy mierzą się z wątpliwościami w tym obszarze? Firmy leasingowe i dealerskie, ale też pozostałe podmioty, które korzystają z samochodów elektrycznych” – wskazuje Mateusz Wrzosek, konsultant w Gekko Taxens, w komentarzu dla IBRM Samar.

Komentarz Mateusza Wrzoska dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” poruszono temat amortyzacji samochodów elektrycznych. Wybór właściwej stawki amortyzacji nie wynika bowiem wprost z przepisów.

Zdaniem fiskusa podatnicy powinni kwalifikować osobowe auta elektryczne do KŚT 741 (właściwej dla samochodów osobowych, ciężarowych i autokarów), gdzie stawka wynosi 20%, ale jest też grupowanie KŚT 745 – przeznaczone wprost dla pojazdów elektrycznych – gdzie stawka ta wynosi 14% lub 18%.

Artykuł Macieja Gierady dla „Rzeczpospolitej”

Zasady dokonywania korekt dochodowości w przypadku rozliczeń dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi cały czas stanowią źródło wątpliwości po stronie podatników. Świadczy o tym również interpretacja organu, który nie zgodził się z wnioskodawcą, stwierdzając, że korekta wysokości premii pracowniczych, związana z dostosowaniem bazy kosztowej do warunków ekonomicznych, stanowi korektę cen transferowych.

Komentarz Bartosza Mazura dla Samar.pl

Czy możliwy jest scenariusz, w którym podmiot uzyskuje od organu korzystną interpretację, ale jednocześnie lepiej byłoby – zarówno dla niego, jak i pozostałych podatników – gdyby w ogóle o nią nie wnioskował? Zdaniem doradcy podatkowego Bartosza Mazura, partnera w Gekko Taxens, który udzielił komentarza IBRM Samar, tak właśnie jest w przypadku niedawnej interpretacji dotyczącej wystąpienia opodatkowania PIT w przypadku dokonania darowizny samochodu.

Wywiad Weroniki Grzędy dla Nowoczesnaflota.pl

„Obowiązek złożenia wniosku o rejestrację samochodów będzie dotyczył już nie tylko samochodów sprowadzonych z UE, ale także spoza Unii, a także nabytych na terytorium RP. Będzie trzeba zrobić to w ciągu 30 dni od zaistnienia tych stanów faktycznych” – to najważniejsza zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym, o której mówi adwokat Weronika Grzęda w rozmowie z „Nowoczesną Flotą”.

Komentarz Bartosza Mazura dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Zgodnie z przewidywaniami co jakiś czas powraca temat stosowania przepisów o estońskim CIT, który wybiera coraz więcej spółek. „Dziennik Gazeta Prawna” opisuje sprawę podatnika, który chciał potwierdzić prawidłowość sposobu ustalania wartości ukrytych zysków (lub wydatków niezwiązanych z działalnością) z tytułu wykorzystania firmowych aut przez wspólników bądź pracowników.

Komentarz Bartosza Mazura dla „Dziennika Gazety Prawnej”

„Dziennik Gazeta Prawna” porusza temat refakturowania przez podatników wydatków z tytułu leasingu operacyjnego w kontekście stosowania ustawowego limitu w wysokości 150 000 zł (225 000 zł dla samochodów elektrycznych i wodorowych).

Komentarz Marty Szafarowskiej dla Businessinsider.com.pl

Business Insider opublikował artykuł, stanowiący niejako odpowiedź na pytanie czytelnika, który miał wątpliwości dotyczące prawidłowego rozliczenia VAT w odniesieniu do samochodu wykupionego wcześniej z leasingu w przypadku zamknięcia działalności.