Fakturowanie spółki przez członka zarządu. Szef KAS dopatruje się unikania opodatkowania

Łączenie funkcji członka zarządu z modelem wypłacania wynagrodzeń w oparciu o umowę B2B to ryzykowne działanie. Przekonał się o tym jeden z podatników, któremu Szef KAS odmówił wydania opinii zabezpieczającej. Uzasadniając swoją decyzję, organ wskazał m.in., że planowane przez niego działania są ukierunkowane głównie na osiągnięcie korzyści podatkowej, są sprzeczne z celem ustawy podatkowej, a także że mają one sztuczny charakter.

Zmiany w ordynacji podatkowej odwołane?

Choć w czerwcu Ministerstwo Finansów zaprezentowało długo zapowiadany, obszerny projekt nowelizacji ordynacji podatkowej i rozpoczęło konsultacje podatkowe w tym zakresie, już na początku lipca poinformowało, że do wykazu prac legislacyjnych rządu nie zostały wpisane zmiany w ordynacji, a projekt nie będzie procedowany.

Przyjmując płatność kartą, można skorzystać ze zwolnienia. Sąd uchyla niekorzystną interpretację

W wydanej interpretacji Dyrektor KIS twierdził, że faktury dokumentujące wynajem samochodów na rzecz osób fizycznych – także takie, które zawierają opłaty dodatkowe, np. za uzupełnienie paliwa – opłacane kartą płatniczą przy użyciu terminala stacjonarnego nie mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej i powinny być traktowane jako zapłata gotówkowa. Jednocześnie organ potwierdzał możliwość zastosowania zwolnienia w przypadku płatności kartą przez internet. Sąd jednak nie znalazł uzasadnienia dla takiego stanowiska i uchylił interpretację.

Sąd po stronie podatnika w sprawie zwrotu nadpłaty w kontekście tzw. ustawy covidowej

Zasada in dubio pro tributario przewiduje, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Była ona jednym z kluczowych czynników, na który powołał się WSA w Warszawie, rozstrzygając, że organ niezasadnie odmówił podatnikowi wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w VAT w sytuacji, gdy tzw. ustawa covidowa czasowo zawieszała bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego.

Sąd ponownie przychylny dla podatnika w sprawie WDT

WSA w Warszawie po raz kolejny wypowiedział się na temat powszechnych w branży leasingowej, lecz dość specyficznych transakcji, jakimi są wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów. Sąd przyznał, że organy podatkowe nie mogą poprzestać na stwierdzeniu, że przedłożone przez podatnika dokumenty nie odzwierciedlają stanu faktycznego lub są nierzetelne, i że mają one obowiązek wzięcia pod uwagę dodatkowych czynników na okoliczność dochowania należytej staranności przez podatnika. Sąd podzielił też argumentację dotyczącą zarzutu instrumentalnego wszczęcia przez organy skarbowe postępowania karnego skarbowego.

Oczekiwanie na rozstrzygnięcia w zakresie schematów podatkowych

W ostatnich 2 latach temat schematów podatkowych, tak bardzo komentowany zaraz po wprowadzeniu w życie zmian do ordynacji podatkowej, które ich dotyczyły, stracił sporo na dynamice. Wkrótce może się to jednak zmienić, a to za sprawą niezgodności przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych z konstytucją, którą orzekł Trybunał Konstytucyjny w Belgii. Podobne wątpliwości sygnalizują też Francuzi. Zastrzeżenia, m.in. dotyczące ujawniania tajemnicy zawodowej przy raportowaniu MDR-ów, zgłoszono też do polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

WSA: organ musi być w stanie uzasadnić wszczęcie postępowania

Aby sąd I instancji mógł skutecznie zbadać, czym kierował się organ, wszczynając postępowanie na gruncie kks, oraz czy jego głównym celem nie była chęć wpłynięcia na przedawnienie zobowiązania podatkowego (lub zapobieżenie wygaśnięciu skonkretyzowanej powinności podatkowej), okoliczności te winny być szczegółowo wykazane w uzasadnieniu kontrolowanego rozstrzygnięcia. Taką tezę zaprezentował WSA w Warszawie w sprawie ze skargi jednego z Klientów Kancelarii Gekko Taxens, uchylając decyzję wydaną przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.

Ministerstwo Finansów odpowiada na pytania dotyczące MDR

teczki z dokumentami

Poruszone przez resort finansów zagadnienia dotyczą sytuacji, w których dochodzi do zakłócenia w komunikacji pomiędzy promotorem a korzystającym w związku z raportowaniem schematów w perspektywie upływających terminów. Odpowiedzi rozstrzygają również dylemat, czy należy składać „zerowe” formularze MDR-4, a także wyjaśniają ostatecznie, kto może podpisywać formularze MDR-1, MDR-2 i MDR-4. Wiadomo również, co zrobić, gdy wydanie numeru NSP opóźnia się.