Nowe przepisy akcyzowe. Jakie dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu?

Nowe przepisy dotyczące akcyzy, które obowiązują od 1 lipca 2021 r., nie tylko poszerzyły katalog czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą, ale również katalog samochodów, do rejestracji których konieczne jest posiadanie dodatkowego dokumentu potwierdzającego realizację obowiązków w zakresie akcyzy. W szczególności zmieniła się sytuacja samochodów dostawczych. Jakie obowiązki ciążą na podmiotach rejestrujących takie pojazdy?