Definicja budowli i budynku w podatku od nieruchomości niezgodna z Konstytucją

Fakt, że ustawodawca – na potrzeby ustalenia przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości – odsyłał do prawa budowlanego, a także to, że przez ostatnie lata ignorował on zastrzeżenia dotyczące tego zagadnienia, spowodowały, że Trybunał Konstytucyjny uznał przepis określający, czym jest budowla dla potrzeb podatku od nieruchomości, za niezgodny z Konstytucją. Ustawodawca będzie miał 18 miesięcy na przygotowanie nowych regulacji. Będzie musiał również wprowadzić zmiany w definicji legalnej budynku.

NSA: kolej linowa i wyciąg narciarski nie podlegają podatkowi od nieruchomości

Zmiany przepisów z 2015 r. powodują, że obecnie nie ma możliwości opierania się na kwestii całości techniczno–użytkowej przy ustalaniu, czy dana budowla wraz z instalacjami i urządzeniami stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Jak wskazuje NSA, brak elementu definicji budowli ma istotne znaczenie m.in. w kontekście kolejek linowych i wyciągów narciarskich i oceniając zakres ich opodatkowania podatkiem od nieruchomości należy brać pod uwagę ten aspekt. Samo odwołanie się do załącznika nr 1 do prawa budowlanego nie jest wystarczające do opodatkowania takich obiektów podatkiem nieruchomości.