Dobra passa podatników chcących skorzystać z ulgi na złe długi – trwa nadal

NSA po raz kolejny potwierdził, że w okresie obowiązywania niezgodnych z prawem unijnych przepisów dotyczących ulgi na złe długi, które w 2020 r. zakwestionował TSUE, podatnicy mogli pozostawać w przekonaniu, że nie przysługuje im prawo zastosowania tej instytucji. W takich przypadkach warunek związany z dwuletnim terminem na skorzystanie z ulgi można pominąć, a czas na dokonanie korekt upływa w ciągu trzech lat od końca roku, w którym opublikowano wyrok TSUE, a więc 31 grudnia 2023 r. Warto wykorzystać czas do końca roku i zweryfikować możliwość zastosowania ulgi.

Sprzedaż wierzytelności a ulga na złe długi. Korekta z zachowaniem proporcji

Niedawne orzeczenie WSA w Warszawie, choć wydane dla jednej z firm leasingowych, potencjalnie dostarcza cennych informacji także innym przedsiębiorcom, którzy korzystają z tzw. ulgi na złe długi. Z wyroku wynika bowiem, że w przypadku gdy podatnik dokona zbycia wierzytelności po wartości niższej od nominalnej, w stosunku do których skorzystał ze wspomnianej ulgi, to korekta, do której będzie on zobowiązany, powinna nastąpić z uwzględnieniem proporcji, w jakiej kwota otrzymana z tytułu zbycia pakietu wierzytelności ma się do kwoty dokonanej korekty.

Kluczowy wyrok. NSA korzystnie w sprawie ulgi na złe długi

O sporach z fiskusem dotyczących możliwości skorzystania z ulgi na złe długi i
skorygowania podstawy opodatkowania o kwotę należności nieuregulowanych przez
dłużników w sytuacji, gdy od wystawienia faktury minęły ponad dwa lata, pisaliśmy już
wielokrotnie. Do tej pory wojewódzkie sądy administracyjne konsekwentnie
przyznawały rację podatnikom. Tym razem po stronie podatnika – reprezentowanego
przez Gekko Taxens – stanął jednak również Naczelny Sąd Administracyjny, co stanowi
ważny krok dla ukształtowania jednolitej praktyki orzeczniczej w tym zakresie.

Możliwość skorzystania z ulgi na złe długi. Sądy po stronie podatników

W sporach z fiskusem dotyczących możliwości skorzystania z ulgi na złe długi i skorygowania podstawy opodatkowania o kwotę należności nieuregulowanych przez dłużników w sytuacji, gdy od wystawienia faktury minęły ponad dwa lata, sądy administracyjne konsekwentnie przyznają rację podatnikom. Tak było m.in. we wszystkich dotychczasowych sprawach, w których Kancelaria Gekko Taxens reprezentowała swoich Klientów.

Ulga na złe długi – przełomowy wyrok WSA w Gdańsku?

sędzia wyrok

W odniesieniu do przeszłości organy podatkowe nadal stoją na stanowisku, że wierzycielom nie przysługuje możliwość skorzystania z ulgi na złe długi, gdy od wystawienia przez nich faktury minęły ponad dwa lata. Organy regularnie ignorują nawet fakt, że w wielu przypadkach skorzystanie z ulgi uniemożliwiały niezgodne z przepisami unijnymi regulacje krajowe. Pojawiają się jednak pierwsze orzeczenia sądów administracyjnych, które potwierdzają nieprawidłowość działań fiskusa.

Ulga na złe długi nadal nie dla wszystkich wierzycieli

Nowy wyrok NSA dotyczący możliwości zastosowania tzw. ulgi na złe długi można odczytywać jako obronę interesów fiskusa. Sąd stwierdził bowiem, że polskie przepisy, które przewidują, że z ulgi można skorzystać tylko w tych przypadkach, gdy od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata, nie są sprzeczne z prawem unijnym. To zła wiadomość m.in. dla firm z branży leasingowej.

Ulga na złe długi. Decydujący powinien być termin przedawnienia zobowiązania

Zdaniem organów podatkowych wierzyciele nie mają możliwości skorzystania z ulgi na złe długi i skorygowania podstawy opodatkowania o kwotę należności nieuregulowanych przez dłużników w sytuacji, gdy od wystawienia przez nich faktury minęły ponad dwa lata. Fiskus nie bierze przy tym pod uwagę faktu niezgodności polskich przepisów z regulacjami unijnymi.