Sąd korzystnie w kwestii wydatków, które mogą zostać objęte ulgą na prototyp

WSA w Warszawie uchylił niekorzystną dla podatnika interpretację indywidualną Dyrektora KIS w zakresie warunków zastosowania ulgi na prototyp z art. 18ea ustawy o CIT. Sąd wskazał, że jedynym kryterium dla uznania danego wydatku za koszt produkcji próbnej jest jego niezbędność, a nie moment jego poniesienia. Z orzeczenia wynika również, że nie ma przeszkód, by ulgą objąć koszty związane z ceną wykupu przedmiotu leasingu operacyjnego, a także opłatą wstępna i częścią kapitałową rat w przypadku leasingu finansowego.

Ekspansja przyniesie oszczędności podatkowe. Ale jedynie firmom produkcyjnym

Zamęt podatkowy, jaki wywołał Polski Ład, był wielkim obciążeniem dla firmowych działów kadr. Księgowość – jeśli funkcjonuje osobno – na przełomie roku mierzyła się z kolei z estońskim CIT, ukrytą dywidendą, podatkiem minimalnym czy podatkiem u źródła. W efekcie stosunkowo małym zainteresowaniem cieszą się nowe ulgi podatkowe, a przecież w ramach styczniowej reformy wprowadzono ich kilka. Jedną z nich jest ulga na ekspansję, która dotyczy na tyle typowych wydatków, że powinna się nią zainteresować każda firma produkcyjna.