Нова форма закону про допомогу громадянам України. Що змінилося?

Менш ніж через рік після початку війни в Україні законодавець вирішив внести зміни до спецзакону про допомогу громадянам цієї країни, які в’їхали на територію Польщі з 24 лютого 2022 року. Нові норми скасували 90-денний термін для оформлення в’їзду до Польщі, але введено 30-денний термін подання заяви на PESEL. Крім того зміни також визначили правила участі у витратах на проживання та харчування громадян України. Також змінилися правила оформлення дозволу на тимчасове проживання.

Nowy kształt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Co uległo zmianie?

Niespełna rok od rozpoczęcia wojny w Ukrainie ustawodawca zdecydował się na nowelizację specustawy o pomocy obywatelom tego państwa, którzy wjechali na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r. Nowe regulacje zlikwidowały 90-dniowy okres na zawnioskowanie o rejestrację wjazdu do Polski, ale wprowadziły wynoszący 30 dni termin na złożenie wniosku o PESEL. Nowelizacja określiła ponadto reguły partycypacji w kosztach zakwaterowania i wyżywienia przez obywateli Ukrainy. Zmieniły się również zasady ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy.

Zmiany w VAT w związku z działaniami obronnymi. Prezydent podpisał nowelizację

mundur_UE

Nowelizacja ustawy o VAT i niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wpływ nowych przepisów na biznes będzie jednak znikomy, ponieważ przyjęte regulacje dotyczą wąskiego grona podatników, a konkretnie sił zbrojnych, którym przyznano preferencję w postaci zwolnienia z podatku VAT od dokonywanych przez nie zakupów towarów w związku z prowadzonymi działaniami obronnymi. Większość nowych przepisów ma zacząć obowiązywać 1 lipca 2022 r.

Toczące się działania wojenne. Ryzyka związane z umową leasingu

samochód ukraina

Już trzeci miesiąc na terytorium Ukrainy trwają działania wojenne, których skutki humanitarne z przerażeniem śledzi cały świat. Wojna pociąga za sobą niestety również skutki ekonomiczne i prawne, które wykraczają daleko poza terytorium państwa objętego wojną. Mogą one dotykać m.in. leasingobiorców, którzy używają leasingowanych pojazdów do przemieszczania się lub transportu po terytorium Ukrainy, a może nawet Białorusi czy Rosji, a także – choć bardziej pośrednio – leasingodawców.

Nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

serce w kolorze flagi Ukrainy

Nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa trafiła na biurko Prezydenta. Wprowadza ona zmiany mające na celu doprecyzowanie zasad związanych z legalizacją pobytu Ukraińców w Polsce oraz takie, które ułatwią i przyspieszą procedurę nadawania numeru PESEL. Uchodźcom z Ukrainy łatwiej będzie znaleźć pracę, a także uzyskać status polskiego rezydenta podatkowego. Dodatkowe preferencje przewidziano także dla Polaków.

Zatrudnienie obywateli Ukrainy. Informacje praktyczne

Potwierdzeniem legalności pobytu obywateli Ukrainy w Polsce, która jest niezbędna do możliwości zatrudnienia takich osób, jest stempel polskich pograniczników w paszporcie bądź numer PESEL, o który należy wystąpić w ciągu 60 dni od wjazdu do Polski. Jeżeli warunek legalności zostanie spełniony, przepisy specustawy pozwolą Ukraińcom podjąć zatrudnienie bez wnioskowania o zezwolenie. Specustawa przedłuży również ważność dokumentów legalizujących pobyt osób z Ukrainy.

Na estońskim CIT pomaganie nie będzie karane

flaga Estonii i Ukrainy

Estoński CIT zyskał na popularności po jego gruntownej przebudowie w ramach Polskiego Ładu. Nadal jednak ryczałt od dochodów spółek jest pewną nowością, a otaczająca nas rzeczywistość (czy to gospodarcza, czy polityczna) unaocznia kolejne niedoskonałości przepisów. Tym razem dotyczy ona opodatkowania darowizn w systemie estońskim – szczególnie w kontekście pomocy ofiarom wojny w Ukrainie.

Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Jest rozporządzenie

Opublikowane 15 marca 2022 r. rozporządzenie potwierdza wcześniejsze doniesienia o maksymalnej wysokości świadczenia przysługującego zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Wiadomo również, kto będzie mógł otrzymać świadczenie, jak wygląda procedura ubiegania się o jego otrzymanie, a także to, czy otrzymane środki oraz gościna będą mogły skorzystać ze zwolnienia od podatku.

Jak zakwalifikować oddawanie lokali do korzystania na rzecz uchodźców z Ukrainy?

Ostatnie tygodnie, ze względu na eskalację wojny w Ukrainie, przyniosły masowy exodus wielu obywateli Ukrainy, szukających bezpiecznego schronienia dla siebie i swoich bliskich. Wielu Polaków oraz firm działających w Polsce, natychmiast odpowiedziało na tę nagłą potrzebę, udostępniając pokoje w swoich mieszkaniach i domach, jak również samodzielne mieszkania i inne lokale, czy też budynki, przystosowując je do celów mieszkalnych. Warto zatem podjąć próbę zakwalifikowania poszczególnych form prawnych udostępniania nieruchomości oraz ich skutki prawno-podatkowe.

Zapomoga dla pracownika z Ukrainy? Jest szansa na zwolnienie od podatku

Mimo że tzw. specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa weszła już w życie, polscy przedsiębiorcy w dalszym ciągu poszukują nowych rozwiązań mających na celu wsparcie pracowników z Ukrainy. Coraz częściej zatrudniający decydują się na przekazanie zapomóg pracownikom z Ukrainy. Warto więc przyjrzeć się konsekwencjom podatkowym wynikającym z udzielenia takiej pomocy finansowej.