Rozporządzanie wynajmowanym pojazdem jak właściciel? Zdaniem Dyrektora KIS to możliwe

Rozporządzanie wynajmowanym pojazdem jak właściciel? Zdaniem Dyrektora KIS to możliwe

Czy podatnik, wynajmując samochód w innym kraju UE, a następnie przemieszczając go do Polski i użytkując w kraju, nabywa prawo do rozporządzania nim jak właściciel? Zdaniem Dyrektora KIS owszem, co oznaczałoby konieczność zapłaty akcyzy z tytułu dokonanego przemieszczenia. Zdaniem WSA we Wrocławiu do nabycia prawa rozporządzania towarem jak właściciel nie dochodzi, więc akcyza nie jest należna. Tę kwestię zapewne jednak ostatecznie rozstrzygnie Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprawę zainicjowała spółka, która zawarła z kontrahentem z Niemiec umowy najmu długoterminowego na samochody osobowe (zarejestrowane i dopuszczone do ruchu w Niemczech). Odebrane na terytorium tego kraju pojazdy przemieściła następnie do Polski, gdzie są na co dzień użytkowane. Nie jest ona właścicielem pojazdów i nie zarejestrowała ich w kraju. Po zakończeniu umów najmu samochody zostaną zwrócone z powrotem na terytorium Niemiec ich właścicielowi (wynajmującemu). Spółka chciała potwierdzić, że z tytułu przemieszczenia samochodów osobowych z terytorium Niemiec do Polski nie będzie zobowiązana do zapłaty akcyzy.

Akcyza – należna czy nie?

Zgodnie z art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym obowiązek podatkowy z tytułu WNT samochodu osobowego, niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powstaje z dniem przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju – jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju. Organ w interpretacji z dnia 21 stycznia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4013.272.2018.1.JS) uznał, że w przedstawionym stanie faktycznym po stronie spółki, która zawnioskowała o interpretację, obowiązek zapłaty akcyzy powstanie – z tytułu dokonanego przemieszczenia samochodów osobowych z Niemiec do Polski.

W przypadku przemieszczenia samochodów osobowych przez podmiot będący najemcą tych aut nie są spełnione przesłanki z art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym w zakresie podlegania takiego przemieszczenia akcyzie. W przypadku najmu nie dochodzi bowiem do nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, o którym mowa w przywołanym przepisie.

Spółka nie zgodziła się z takim stanowiskiem i zaskarżyła interpretację, a WSA we Wrocławiu w wyroku z 26 października 2023 r. (I SA/Wr 592/23) uchylił ją w całości. W uzasadnieniu ustnym orzeczenia wskazano, że w przypadku przemieszczenia samochodów osobowych przez podmiot będący najemcą tych aut nie są spełnione przesłanki z art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym w zakresie podlegania takiego przemieszczenia akcyzie. W przypadku najmu nie dochodzi bowiem do nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, o którym mowa w przywołanym przepisie.

Na razie głównie wskazówka

Należy jednak zwrócić uwagę, że nie zostało jeszcze opublikowane pisemne uzasadnienie tego wyroku, w którym Sąd zapewne bardziej szczegółowo uzasadni swoje stanowisko. Ponadto należy się spodziewać zaskarżenia tego rozstrzygnięcia przez organy podatkowe do NSA. W związku z tym stanowiska zaprezentowanego przez WSA we Wrocławiu nie można na obecnym etapie uznawać za ugruntowane. Należy zatem śledzić dalszy przebieg tego sporu. Niemniej, niedawny wyrok może stanowić wskazówkę dla podmiotów, które dokonują takich transakcji i użytkują w Polsce samochody wynajęte za granicą.