Artykuł Marty Szafarowskiej i Małgorzaty Sobońskiej-Szylińskiej dla Nowoczesnej Floty

Artykuł Marty Szafarowskiej i Małgorzaty Sobońskiej-Szylińskiej dla Nowoczesnej Floty

Do końca czerwca 2023 r. brak terminowego złożenia formularza SD-Z2 – w przypadku otrzymania w ramach darowizny, w obrębie tzw. grupy zerowej, samochodu o wartości 100 000 zł – mógł skutkować obowiązkiem zapłaty podatku w wysokości ponad 5 000 zł. Od 1 lipca 2023 r. kwota ta jest nieco niższa – wynosi około 3 700 zł.

To tylko jedna z konsekwencji obowiązujących od kilku dni nowych regulacji dotyczących podatku od spadku i darowizn. Co do zasady są one pozytywne, a ich potencjalne oddziaływanie na motoryzację na łamach portalu „Nowoczesna Flota” opisują doradca podatkowy Marta Szafarowska i adwokat, MBA, Małgorzata Sobońska-Szylińska, partnerki zarządzające Gekko Taxens.

Skontaktuj się z autorkami

Marta Szafarowska
Małgorzata Sobońska-Szylińska