Komentarz Agnieszki Bieńkowskiej dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Komentarz Agnieszki Bieńkowskiej dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Krajowy System e-Faktur wystartuje już 1 stycznia 2022 r., ale jego stosowanie ma stać się obowiązkowe rok później. Ustawodawca liczy jednak, że już w pierwszym roku funkcjonowania KSeF-u z rozwiązania zacznie korzystać jak najwięcej przedsiębiorców, a także jednostek samorządu terytorialnego. Zachęcać mają do tego korzyści, np. 40-dniowy termin na zwrot VAT czy zwolnienie z obowiązku przesyłania pliku JPK_FA na wezwanie organów podatkowych.

Jeśli gmina poczeka do momentu, kiedy wystawianie faktur w KSeF stanie się obowiązkowe, to koszt dostosowania programu finansowo-księgowego poniesie dostawca. Jeśli natomiast zdecyduje się wdrożyć KSeF wcześniej, może to zostać potraktowane jako modyfikacja na życzenie i w konsekwencji dodatkowo płatne

Wiele wskazuje jednak na to, że system zachęt nie będzie na tyle atrakcyjny, by już w pierwszym roku z e-faktur zaczęło korzystać wiele JST. Dlaczego? – Jeśli gmina poczeka do momentu, kiedy wystawianie faktur w KSeF stanie się obowiązkowe, to koszt dostosowania programu finansowo-księgowego poniesie dostawca. Jeśli natomiast zdecyduje się wdrożyć KSeF wcześniej, może to zostać potraktowane jako modyfikacja na życzenie i w konsekwencji dodatkowo płatne” – wyjaśnia Agnieszka Bieńkowska, doradca podatkowy i partner w Gekko Taxens na łamach „Dziennik Gazety Prawnej”

Powodów, by nie spieszyć się z korzystaniem z e-faktur samorządy mają jednak o wiele więcej…

Skontaktuj się z autorem

Agnieszka Bieńkowska