Komentarz Anny Ziemnickiej-Milej dla Samar.pl

Komentarz Anny Ziemnickiej-Milej dla Samar.pl

IBRM Samar opublikował komentarz Anny Ziemnickiej-Milej, adwokata i partnera w Gekko Taxens, który z pewnością zainteresuje przedsiębiorców – w szczególności dealerów i komisy samochodowe – którzy mają wątpliwości w zakresie tego, czy w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) dopuszczalne jest kopiowanie dowodów osobistych klientów i przechowywanie ich kopii.

Wskazówek w tym zakresie dostarczyła niedawna decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Okazuje się, że prawo w postaci przetwarzania informacji z dokumentu tożsamości oraz sporządzenia jego kopii, które przysługuje instytucjom obowiązanym na gruncie AML, nie może być przez nie stosowane w sposób automatyczny, a jedynie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych przypadkach.

Jaka okoliczność – zdaniem prezesa UODO – przesądza o tym, że wykonanie kopii dowodu osobistego klienta na potrzeby udokumentowania środków bezpieczeństwa finansowego zastosowanych przez instytucję obowiązaną jest niezbędne? I czy decyzja UODO to dobry sygnał dla instytucji obowiązanych?

Skontaktuj się z autorem

Anna Ziemnicka-Milej