Komentarz Bartosza Mazura dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Komentarz Bartosza Mazura dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Które zdarzenie decyduje w kwestii możliwości zastosowania wynoszącej 10% stawki opodatkowania estońskim CIT, która przysługuje tzw. małym podatnikom (dla pozostałych stawka wynosi 20%)? Okres, w którym osiągnięto zysk, data jego faktycznej wypłaty, a może moment podjęcia uchwały o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto?

Zagadnienie to analizuje „Dziennik Gazeta Prawna”, opisując interpretację, którą otrzymał jeden z podatników, a także wyrok WSA w Krakowie, który był następstwem złożonej przez niego skargi.

Sprawę na łamach „DGP” komentuje doradca podatkowy Bartosz Mazur, partner w Gekko Taxens. Jego zdaniem, gdyby do zagadnienia podchodzić intuicyjnie, zapewne należałoby się zgodzić z podatnikiem, który uważał, że kluczowe znaczenie ma rok, w którym zysk został wypracowany. Jednak literalna wykładnia przepisów prowadzi do całkiem innych wniosków. 

Skontaktuj się z autorem

Bartosz Mazur