Komentarz Bartosza Mazura dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Komentarz Bartosza Mazura dla „Dziennika Gazety Prawnej”

„Dziennik Gazeta Prawna” porusza temat refakturowania przez podatników wydatków z tytułu leasingu operacyjnego w kontekście stosowania ustawowego limitu w wysokości 150 000 zł (225 000 zł dla samochodów elektrycznych i wodorowych).

Tekst dotyczy przede wszystkim wyroku NSA, który niedawno stwierdził, że podatnik, który refakturuje wydatki, samemu odliczając je od przychodu, również musi stosować ustawowy limit. NSA uchylił wyrok WSA w Warszawie, który stwierdził, że w przypadku dokonywania podnajmu i podleasingu nie trzeba stosować ograniczenia.

„Wyrok na pewno jest rozczarowaniem – zarówno dla podatnika, w którego sprawie NSA uchylił korzystny wyrok WSA, jak i dla innych podatników, którzy finansują się leasingiem operacyjnym, a sami wynajmują samochody, np. podmiotom powiązanym albo w ramach działalności typu rent-a-car. Trudno jednak mówić o zaskoczeniu” – komentuje na łamach „DGP” doradca podatkowy Bartosz Mazur, partner w Gekko Taxens, który nie spodziewa się zmiany stanowiska NSA w kolejnych wyrokach.

Skontaktuj się z autorem

Bartosz Mazur