Komentarz Bartosza Mazura dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Komentarz Bartosza Mazura dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Wśród przedsiębiorców pojawia się coraz więcej wątpliwości związanych z regulacjami dotyczącymi zaliczania w koszty wydatków związanych z samochodami przez spółki, które weszły do systemu estońskiego.

Choć w przypadku wyboru estońskiego CIT nie stosuje się żadnych przepisów o zaliczaniu wydatków w koszty, to fiskus w interpretacji z 25 stycznia 2022 r. uznał, że jeśli nie prowadzi się ewidencji przebiegu pojazdu samochodu, to 50% wydatków związanych z pojazdem stanowi tzw. ukryty zysk.

Interpretacja to wypadek przy pracy czy wyraz ugruntowanego stanowiska Ministerstwa Finansów? Z lektury wczorajszego artykułu w „Dzienniku Gazecie Prawnej” wynika, że niestety to drugie… Z takim podejściem nie zgadzają się jednak doradcy podatkowi.

Poproszony o komentarz Bartosz Mazur z Gekko Taxens, wyjaśnia, że o ukrytych zyskach można mówić tylko, gdy beneficjentem świadczeń jest wspólnik lub podmiot z nim powiązany, co oznacza, że ukrytym zyskiem mogą być tylko wydatki na samochody, z których faktycznie korzystają wspólnicy.

Skontaktuj się z autorem

Bartosz Mazur