Komentarz Bartosza Mazura dla Samar.pl

Komentarz Bartosza Mazura dla Samar.pl

Czy możliwy jest scenariusz, w którym podmiot uzyskuje od organu korzystną interpretację, ale jednocześnie lepiej byłoby – zarówno dla niego, jak i pozostałych podatników – gdyby w ogóle o nią nie wnioskował?

Zdaniem doradcy podatkowego Bartosza Mazura, partnera w Gekko Taxens, który udzielił komentarza IBRM Samar, tak właśnie jest w przypadku niedawnej interpretacji dotyczącej wystąpienia opodatkowania PIT w przypadku dokonania darowizny samochodu.

„Wykładnia zaprezentowana w interpretacji nie budzi jakichkolwiek kontrowersji, ponieważ w przypadku darowizny w zasadzie nigdy nie istniały tego typu wątpliwości prawne. Aby powstał przychód w podatku dochodowym, musi istnieć należność. Darowizna – jako czynność nieodpłatna – nie może więc wygenerować przychodu” – wskazuje ekspert.

Skontaktuj się z autorem

Bartosz Mazur