Komentarz Bartosza Mazura dla Samar.pl

Komentarz Bartosza Mazura dla Samar.pl

IBRM Samar opublikował komentarz doradcy podatkowego Bartosza Mazura, partnera w Gekko Taxens. Dotyczy on umowy datio in solutum, której wykorzystanie np. przez firmy dealerskie (bądź inne, które sprzedają pojazdy, a także przyjmują je w rozliczeniu), może przyczynić się do wygenerowania korzyści podatkowych.

„Przy założeniu, że w skali roku firma odkupuje od osób prywatnych 100 samochodów używanych o średniej wartości 50 000 zł, będzie zobowiązana do zapłaty 100 000 zł na rzecz urzędu skarbowego z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, którego stawka to 2%” – pisze Bartosz Mazur. Dodaje, że umowa datio in solutum nie podlega opodatkowaniu PCC, więc jej zawarcie będzie korzystniejsze ekonomicznie.

Na czym polega umowa datio in solutum? Jak do jej stosowania podchodzą organy podatkowe? Czy na podstawie umowy datio in solutum nabywca pojazdu bez problemu zarejestruje go w wydziale komunikacji?

Skontaktuj się z autorem

Bartosz Mazur