Komentarz Marty Szafarowskiej dla Businessinsider.com.pl

Komentarz Marty Szafarowskiej dla Businessinsider.com.pl

Czy w przypadku wykupu samochodu po leasingu i przekazania go członkowi najbliższej rodziny (ojcu, matce, bratu, siostrze) trzeba zapłacić VAT? Fiskus wydał interpretację w tej sprawie.

— Dość jednoznacznie potwierdza ona, że w sytuacji, w której podatnik — z uwagi na przeznaczenie samochodu wykupionego z leasingu — nie odliczy VAT-u, nieodpłatne przekazanie tego pojazdu w formie darowizny nie będzie skutkowało koniecznością naliczenia VAT-u należnego – wyjaśnia na łamach „Business Insidera” Marta Szafarowska, doradca podatkowy i partner zarządzający w Gekko Taxens.

W tekście autorstwa Łukasza Zalewskiego wskazuje również na to, jakie konsekwencje – także w kontekście ewentualnej darowizny – będzie miała decyzja korzystającego, jaką podejmie przy zakończeniu umowy leasingu.

  • Czy wykupi samochód do majątku prywatnego?
  • A może zdecyduje się na formalne wprowadzenie pojazdu do działalności?

Skontaktuj się z autorem

Marta Szafarowska