Komentarz Marty Szafarowskiej dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Komentarz Marty Szafarowskiej dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Czy ryczałt z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych, który jest wypłacany pracownikowi, należy traktować jako jego przychód z pracy, co – z perspektywy pracodawcy – oznacza konieczność potrącenia zaliczki na PIT i jej wpłaty do urzędu skarbowego?

To pytanie ponownie staje się zasadne w kontekście wyroku NSA, który wskazał, że w takiej sytuacji nie można mówić o przychodzie podlegającym opodatkowaniu, ponieważ po stronie pracownika nie powstaje przysporzenie albo oszczędność.

Na łamach „DGP” wyrok komentuje doradca podatkowy Marta Szafarowska, partner zarządzający w Gekko Taxens. „Wyrok NSA, mimo że niewątpliwie korzystny dla pracodawców i pracowników, nie może być jednak traktowany jak nagłe przełamanie niekorzystnego orzecznictwa” – ocenia, dodając, że sprawa dojrzała do tego, by NSA rozstrzygnął ją w uchwale.

Więcej na ten temat w artykule autorstwa Katarzyny Jędrzejewskiej i Roberta P. Stępnia.

Skontaktuj się z autorem

Marta Szafarowska