Komentarz Marty Szafarowskiej dla Samar.pl

Komentarz Marty Szafarowskiej dla Samar.pl

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał orzeczenie, zgodnie z którym świadczenie polegające na ładowaniu pojazdu elektrycznego – dla celów VAT – należy traktować jak dostawę towaru. Wyrok jest istotny m.in. z perspektywy polskich podmiotów, które ponoszą wydatki na ładowanie pojazdów poza granicami Polski, np. w związku z samochodami, które są wynajmowane klientom, a następnie obciążają tymi kosztami klientów (użytkowników pojazdów).
Skutki orzeczenia TSUE – dla IBRM Samar – skomentowała doradca podatkowy Marta Szafarowska, partner zarządzający w Gekko Taxens, wskazując, dla kogo może być ono niekorzystne i dla których podatników opisywane rozstrzygnięcie będzie wiązało się z koniecznością realizacji dodatkowych obowiązków.

Skontaktuj się z autorem

Marta Szafarowska