Komentarz Mateusza Wrzoska dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Komentarz Mateusza Wrzoska dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Czy spółka na estońskim CIT, sprzedając nieruchomość podmiotowi powiązanemu z odroczonym terminem płatności (w ramach kredytu kupieckiego), będzie musiała zapłacić podatek z tytułu ukrytych zysków?

Dyrektor KIS, a w ślad za nim WSA w Warszawie, uznali, że owszem. Wynika to m.in. z art. 28m ust. 3 ustawy o PIT, który wśród ukrytych zysków wymienia w szczególności kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej podmiotowi powiązanemu. Katalog ten nie jest jednak zamknięty.

„W sprawie będącej przedmiotem orzeczenia WSA w Warszawie mieliśmy do czynienia z zastosowaniem odroczonego terminu płatności przy sprzedaży nieruchomości, która miała charakter incydentalny i nie miała związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą” – komentuje na łamach „Dziennik Gazety Prawnej” doradca podatkowy Mateusz Wrzosek, starszy konsultant w Gekko Taxens. Zaznacza, że ukryty zysk może natomiast nie pojawić się u podatników, u których kredyt kupiecki jest zjawiskiem powszechnym, np. w branży motoryzacyjnej czy dealerskiej, gdzie odroczony termin płatności pozostaje w ścisłym związku z przedmiotem prowadzonej działalności.

Więcej na temat zależności pomiędzy udzieleniem kredytu kupieckiego a powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu ukrytych zysków w artykule Agnieszki Pokojskiej z „DGP”.

Skontaktuj się z autorem

Mateusz Wrzosek